Contacteer ons

056 21 32 10 // sint.paulus@kbkscholen.be

Top

Info rijen na schooltijd

Na schooltijd kunnen de kinderen van de school via de rijen tot op een bepaalde plek in de stad gebracht worden. Deze rijen worden begeleid door een leerkracht en vertrekken telkens vanuit de turnzaal van de school. U kunt aangeven via de klasleerkracht of u hiervan gebruik wenst te maken. Gelieve uw zoon/dochter telkens van een fluohesje van de school te voorzien bij het stappen in de rij. U doet ons ook een plezier door ons tegemoet te komen wanneer u op uw zoon/dochter wacht.
Bedankt!

Rij Marksesteenweg

Deze rij gaat enkel 's avonds om 15u55 door. We verzamelen in de turnzaal. We verlaten de school en gaan rechts tot aan het rond punt. We steken in beide richtingen over (aan de overkant van het park en langs de kant van het park). We stappen de Magdalenastraat in en gaan richting de kluif aan de Appel. Daar steken we over. We gaan verder via de Hendrik Consciencestraat tot aan het rond punt. Daar steken we de kinderen over en gaan naar het Robbeplein. Daar wordt de rij ontbonden.

Rij Minister Vanden Peereboomlaan

Deze rij gaat enkel 's avonds om 15u55 door. We verzamelen in de turnzaal. We steken niet over maar vervolgen onze rij in de Minister Vanden Peereboomlaan tot aan de Mgr. De Haernelaan. Daar steken we over en we stappen aan de rechterkant van de straat tot aan de Aalbeeksesteenweg. Daar steken we de kinderen over en wordt de rij ontbonden.

Rij Felix de Bethunelaan

Deze rij gaat enkel 's avonds om 15u55 door. We verzamelen in de turnzaal. We verlaten de school en gaan links tot aan het rond punt. We steken de straat over en vervolgen onze weg langs de Felix de Bethunelaan tot aan de lichten. Daar steken we de lichten over. Indien er kinderen moeten overgestoken worden richting Pottelberg, doen we dit ook. De rij wordt ontbonden.