Contacteer ons

056 21 32 10 // sint.paulus@kbkscholen.be

Top

Beste ouders Hebben jullie ook zo'n zin in een leuke en leerrijke lente? Daarvoor raden wij  jullie met veel enthousiasme de lentecollectie speel- en leerboeken van Uitgeverij Averbode aan.  Per stuk kosten ze slechts 7,95 euro. Er is voor elke leeftijd

In de klas van juf Debo staan de zenuwen strak gespannen. Binnenkort vertrekken de leerlingen namelijk op bosklassen. Omdat elke vaardigheid in het bos van pas komt, houden ze wedstrijdjes met de getallen na de komma van Pi . Marie en

Vorige vrijdag gingen de leerlingen van klas 6B naar de KULAK op bezoek in het kader van hun project "Collaborative problem solving met de EDUbox". Met dit onderzoeksproject willen we de samenwerking van leerlingen onderzoeken tijdens collaborative problem solving (CPS)

Beste ouders, Door de gekende omstandigheden opteren we om ook deze keer de oudercontacten niet fysiek te laten doorgaan. We gaan dus weer digitaal op donderdag tijdens de extra week voor de kerstvakantie.   Omdat het corrigeren en het digitaal opmaken van de rapporten

Het overlegcomité van de overheid besliste om de kerstvakantie een week uit te breiden. Hierbij werd geen duidelijkheid verschaft over het al dan niet inrichten van een noodopvangsysteem voor kinderen die thuis geen opvang hebben. De Stad Kortrijk is aan het

Maandelijks trekken onze leerlingen erop uit om in de buurt zwerfafval te ruimen. Deze keer  trokken de leerlingen van het zesde leerjaar door de Kongoweg om tot aan het rond puntje zwerfafval te rapen. De buit was niet zo groot