Contacteer ons

056 21 32 10 // sint.paulus@kbkscholen.be

Top

Update: Coronamaatregelen kleuter & lager onderwijs

Beste ouder,

 

Sinds het begin van het schooljaar heeft het coronavirus al hard toegeslagen. Ook bij ons op school. De maatregelen werden voortdurend aangepast.

Hieronder vinden jullie de meest recente maatregelen.

 • De algemene mondmaskerplicht is er nu ook voor kinderen vanaf het eerste leerjaar. Elk kind in de lagere school zal vanaf maandag 6 december bijgevolg binnen een mondmasker moeten dragen. Buiten mag het weer uit. Mogen wij vragen om voor jouw kind(eren) een mondmasker en een reservemondmasker te voorzien. 
 • Vanaf 4 coronabesmettingen in 1 klas in één week moet de klas gesloten worden en gaan de leerlingen in quarantaine voor 5 dagen. De school brengt de betrokken ouders zo snel mogelijk op de hoogte. Er wordt dan meteen afstandsonderwijs georganiseerd.
 • De noodremprocedure of sluiting van een klas heeft tot doel de hoge circulatie te doorbreken door even geen contact te hebben via de klas. Dit wanneer het aantal besmettingen te hoog ligt. Ze start als er in een klas 4 of meer besmettingen zijn, binnen een periode van 1 week.
 • De klas gaat dicht voor een periode van 5 dagen.
 • Wanneer de klas dicht gaat, wordt geen rekening gehouden met herstelcertificaten. De volledig klasbubbel (inclusief leerkracht) blijft thuis.
 • Wanneer voor een klas de noodrem wordt ingezet, dan ontvangen de ouders van deze kinderen een quarantaine-attest (toegestuurd per mail). Dit attest wordt automatisch gegenereerd en verstuurd vanuit de hogere overheid.  Ouders zullen geen sms meer ontvangen met PCR-testcodes.
 • Broers of zussen van niet-besmette leerlingen mogen naar school komen.
 • Broers of zussen van besmette leerlingen moeten wel in quarantaine.
 • Ook als een kind omwille van besmetting of een hoogrisicocontact thuis moet blijven (7 dagen thuis en daarna 3 dagen met zelftest) kan het de lessen on-line volgen.
 • Buitenschoolse activiteiten, door derden georganiseerd op de school, gaan niet meer door (typlessen, sportactiviteiten door Stad Kortrijk, ..)

 

Verder blijven een aantal maatregelen binnen onze school behouden:

 

 • De kinderen blijven maximaal in hun klasbubbel. Klasgroepen worden zo min mogelijk samengebracht in binnenruimten. Er wordt gewerkt met vaste plaatsen.
 • Warme maaltijden blijven aangeboden. Ook hier werken we met vaste plaatsen.
 • De aanwezigheid van ouders en derden in de schoolgebouwen wordt strikt beperkt.
 • Oudercontacten vinden digitaal plaats.
 • In alle klassen zijn CO²-meters aanwezig en de luchtkwaliteit gecontroleerd. In verscheidene klassen zijn luchtreinigers geïnstalleerd.
 • Kinderen die ziek zijn, komen niet naar school. Worden ze op school ziek, dan wordt de ouder(s) gevraagd het kind zo snel mogelijk te komen ophalen.

 

Wij gaan ons alvast tot het uiterste inspannen om jullie kinderen het onderwijs te bieden waar ze recht op hebben en hen met veel warmte omringen.

Vriendelijke groeten,

Directeur Pascal

 

%d bloggers liken dit: